Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetve a weboldal látogatásával kapcsolatban az alábbi adatkezelési tájékoztatót, melyet a ZS+G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (mint a CleanLife weboldal üzemeltetője, továbbiakban ZS+G Bt.) adott ki. (Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-64095/2013.)

A személyes adatok kezelése a CleanLife oldalain kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. A szóban forgó törvények, amelyeknek működésünk és szolgáltatásaink megfelelnek, a következők:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A látogatók személyes adatnak minősíthető azonosító adatai közül néhány eltárolásra kerülhet az üzemeltetői rendszerben a következő módokon:
1. A weboldal látogatói által használt számítógépek, böngészőprogramok technikai kapcsolati adatai automatikusan képződnek és/vagy rögzülnek a kapcsolat ideje alatt, és ezek a kiszolgáló rendszer esemény- vagy más naplófájljaiba is bekerülhetnek.
2. Honlapunkon a vásárláshoz ún. vásárlói fiók létrehozása (regisztráció) szükséges. A vásárlói fiók létrehozásakor a regisztráló személy tudatosan szolgáltat adatokat magáról. A CleanLife weboldalon leadott megrendelések szállítási műveletei feltételezik a pontos személyes azonosító adatok megadását, hogy a művelet sikeresen megtörténhessen.
3. A CleanLife weboldalon lehetőség van csak a weboldal Hírlevél listájára történő jelentkezésre is. Hírlevél igényléséhez nem kell vásárlói fiókot létrehoznia. Amennyiben feliratkozik Hírlevél listánkra, hírleveleinkkel nem fogjuk szüntelenül bombázni. Hírlevelet csak a saját termékeinkkel kapcsolatban (új termékek, akcióink...) fogunk alkalmanként Önnek küldeni. Köszönjük előre is a bizalmát.

ZS+G Bt. a vásárlók által közölt adatokat a vásárlási szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával. Az adatok tárolásának időtartama: 5 év. Az utolsó adatközlést követő 5. év után, automatikusan töröljük a rögzített vásárlói adatokat. Vásárlói fiókját, és abban szereplő adatait természetesen kérésére bármikor töröljük rendszerünkből, ehhez kérjük, egy rövid e-mailben, "Vásárlói fiók törlése" tárgy címszóval jelezze felénk ilyen igényét, köszönjük!

A nem regisztrált adatközlök (ide tartoznak azon weboldal látogatók, akik nem hoztak létre vásárlói fiókot, csak hírlevél listánkra jelentkeztek) által megadott adatokat is az adatközlést követő 5. év után automatikusan töröljük. Hírlevél listánkról bármikor lejelentkezhet, ehhez kérjük, egy rövid e-mailben, "Hírlevél leiratkozás" tárgy címszóval jelezze felénk ilyen igényét, köszönjük!

A SPAM-et mi sem szeretjük, megadott adatait biztonságban tudhatja, azt harmadik személynek semilyen körülmények között nem adjuk ki (hatósági megkeresést leszámítva) és kizárólag rendeltetésszerű célokra használja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek a vásárláskor megrendelt termék(ek) harmadik fél (futárszolgálat) által történő kézbesítéséhez / kiszállításához szükségesek.

Hírlevelünkre itt tud feliratkozni: HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS >>

Amennyiben vásárolni szeretne, kérjük ehhez hozza létre vásárlói fiókját adatainak megadásával itt: VÁSÁRLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA >>

Személyes adatok védelme: ZS+G Bt. nem engedélyezi e-mail címek vagy egyéb azonosító adatok gyűjtését az általa nyújtott szolgáltatásokból vagy azok felhasználásával. ZS+G Bt. nem engedélyezi és nem ad felhatalmazást a szolgáltatások oly módon történő használatára, mely lehetővé teszi a CleanLife weboldalon vásárlók azonosító adatainak (többek között e-mail címek) gyűjtését vagy beszerzését. A tudomásunkra jutott adatlopás esetén törvényi felelősségre vonást kezdeményezünk.

Adatainak biztonsága nálunk fontos szempont!

Az adat tulajdonosának jogai:
Minden adatot a törvény által előírt határidőn belül megsemmisítünk, ha az érintett adat tulajdonosa azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Jogainak megsértése esetén a ZS+G Bt, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per - választása szerint - az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Ügyfélszolgálatunknál bárki kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, azok esetleges tárolásáról, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.Vissza az előző oldalraUgrás a lap tetejére