Adatvédelmi tájékoztató - adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetve a weboldal látogatásával kapcsolatban az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyet a ZS+G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (röviden: ZS+G Bt.), mint a CleanLife weboldal üzemeltetője, adott ki. (Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-64095/2013.)

Tartalom:

I. Adatkezelés területei

II. Adatkezelést végző Adatfeldolgozók

III. Adatbiztonsági intézkedések

IV. Adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

V. Jogorvoslatok

VI. Egyéb adatvédelmi nyilatkozatok

I. Adatkezelés területei

Adatkezelő adatai:

Személyes adatok kezelése a honlap oldalain kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. A szóban forgó törvények, amelyeknek működésünk és szolgáltatásaink megfelelnek, a következők:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Tartalom:

1. Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

2. Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

3. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

4. Regisztrációval együtt járó adatkezelés

5. Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

6. Személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

7. További adatkezelések

1. Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap a látogató böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse a látogató bizonyos beállításait, számára megkönnyítse a honlap használatát és néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjt a honlap látogatóiról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak a látogató személyi beazonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a látogató eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a látogató számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • RTB személyre szabott retargeting cookie-k

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

 • A honlap működéséhez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába a honlap számos funkciója nem lesz elérhető a honlapra látogató számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a honlapra látogató böngészéséről, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap az oldaltól. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót beazonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az így szerzett adatokat weblap teljesítmény javítására használja a honlap. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés célja:

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.

Adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

3. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Áruszállítás esetén az adatkezelés célja, hogy vevő számára sikeresen és gördülékenyen, a vevő igényéhez alkalmazkodva, szerződéses partnerünk közreműködésével eljuttassuk a megrendelt árut.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

4. Regisztrációval együtt járó adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Regisztráció során a megadott adatok eltárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást biztosít érintett számára (pl. ismételt vásárláskor érintettnek nem kell ismét megadnia adatait a honlap számára).

Kezelt adatok:

Adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, címét (számlázási/szállítási), telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék(ek) jellemzőit, a vásárlás(ok) időpontját és a megrendeléssel kapcsolatos üzeneteket kezeli.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5. Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja, hogy érintett értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról, aktualitásokról. A hírlevelekben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaság (partnercég) reklámjai/ajánlatai is szerepelhetnek, azonban ezen 3. fél számára az érintett személyes adatait Adatkezelő nem adja át, nem továbbítja.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6. Személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy érintett az egyéni igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokhoz juthasson.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

7. További adatkezelések

 • Amennyiben Adatkezelő fentieken kívül, további adatkezelés(eke)t kíván folytatni, akkor előzetesen tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, adatkezelés célja, kezelt adatok, adatkezelés időtartama) érintett számára.

 • A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ilyen esetekről Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (Adatkezelő mikor, milyen személyes adatot, milyen jogalapon továbbított hatóság részére), amelynek tartalmáról érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad, kivéve, ha a tájékoztatását törvény zárja ki.

II. Adatkezelést végző Adatfeldolgozók

Tájékoztató az Adatfeldolgozók igénybevételéről és a kapcsolódó adatkezelési tevékenységükről.

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére.

Adatfeldolgozó adatai

 • Megnevezése: Hosting55

 • Telefonszáma(i): +36-1-4450955, +36-30-9961126

 • E-mail címe: hosting@hosting55.com

Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét (szállítási), telefonszámát és e-mail címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó adatai

 • Megnevezése: Express One Hungary Kft.

 • Székhelye: 1239. Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület

 • Telefonszáma(i): +36-1-8777400

 • E-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységet Adatkezelő saját maga végzi, harmadik félt ezzel nem bíz meg. Adatkezelő hírlevél-küldés céljából adattovábbítást nem folytat.

Adatfeldolgozó a hírlevelek kiküldésével kapcsolatosan tárolt adatokat (érintett nevét, e-mail címét) a hírlevél-küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Számviteli könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét (számlázási) a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó adatai

 • Megnevezése: ATKUSZ Könyvelői Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

 • Székhelye: 1165 Budapest, Töltény u 5. B. ép.

 • Telefonszáma(i): +36-70-3981168

 • E-mail címe: ujjmarta@gmail.com

Adattovábbítással járó egyéb adatfeldolgozói tevékenységre Adatkezelő nem ad megbízást harmadik fél számára.

III. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a birtokába került személyes adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

IV. Adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

Adatkezelés időtartama alatt érintett személyt megilletik az alábbi jogok:

 • tájékoztatáshoz való jog,

 • adatok helyesbítéséhez való jog,

 • adatok törléséhez való jog,

 • adatok zárolásához való jog,

 • tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 naptári napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja érintett személyt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatait módosítsa. Kérésének Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül eleget tesz.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatait törölje. Kérésének Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban jogosult Adatkezelő a személyes adatok további kezelésére (például számlázás kapcsán felmerülő adatkezelés).

Érintett kérheti, hogy Adatkezelő zárolja a személyes adatait, ha azok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

 • személyes adatok felhasználása vagy továbbítása – az érintett hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről érintett személyt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett módosítás, törlés  vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 naptári napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a módosítás, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

V. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben érintett szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per - választása szerint - az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

VI. Egyéb adatvédelmi nyilatkozatok

Nyilatkozat az Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezésről

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelő Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-64095/2013.

Nyilatkozat az Adatvédelmi tájékoztató módosításáról

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Érintett a honlap, módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Készült: 2018. májusVissza az előző oldalraUgrás a lap tetejére